Algemene gebruiksvoorwaarden Roparcohypotheekonline

Algemene gebruiksvoorwaarden Roparcohypotheekonline

Wat doet Stater?

Stater verricht als service provider namens uw hypotheekverstrekker de administratieve werkzaamheden voor hypotheken. In die hoedanigheid stelt Stater u Roparcohypotheekonline ter beschikking. Roparcohypotheekonline is een beveiligde online omgeving met uw persoonlijke hypotheekgegevens. Op Roparcohypotheekonline vindt u relevante informatie over uw hypotheeklening. Zo krijgt u meer inzicht in uw hypotheeklening en kunt u gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheeklening online regelen. Meer informatie over Stater vindt u op de website van Stater.

De gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn als u de online omgeving van Roparcohypotheekonline bezoekt en/of gebruikt. Voordat u een Roparcohypotheekonline account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord bij het aanmelden van uw account.

Waarvoor gebruikt u Roparcohypotheekonline?

Met Roparcohypotheekonline heeft u 24 uur per dag toegang tot uw persoonlijke hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren.

Roparcohypotheekonline wordt continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe functies. Deze functies bieden u de mogelijkheid om wijzigingen op uw hypotheek door te voeren en zijn er toe bedoeld om u een beter inzicht te verschaffen in uw hypotheeksituatie.

Hoe krijgt u toegang tot Roparcohypotheekonline?

U krijgt toegang tot Roparcohypotheekonline via de website van uw hypotheekverstrekker. Op de website van uw hypotheekverstrekker vindt u een knop waarmee u doorgelinkt wordt naar de beveiligde en afgeschermde Roparcohypotheekonline omgeving.

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Dit e-mailadres heeft u nodig om uw account te activeren. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Buiten een e-mailadres en wachtwoord, moet u ook beschikken over een mobiele telefoon waarop u een inlogcode via sms ontvangt. Uiteraard dient u ook uw leningnummer paraat te hebben.

Aanmelden:

U dient zich eenmalig aan te melden voor Roparcohypotheekonline. Hiervoor registreert u uw naam, lening nummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het Informatieveld aangeduid met een ?. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen:

Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een SMS code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis SMS met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot Roparcohypotheekonline.

Informatiebeveiliging

Stater vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een SMS code, om uw privacy goed te beschermen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Stater behandelt en gebruikt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor legitieme doeleinden, namelijk voor de uitvoering van de leningsovereenkomst tussen u en uw hypotheekverstrekker. Wij houden ons daarbij aan de afspraken met uw hypotheekverstrekker en toepasselijke geldende wetten en regels, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door van Roparcohypotheekonline gebruik te maken, verleent u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn.

U heeft een aantal verplichtingen om veilig gebruik te maken van Roparcohypotheekonline:

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, is het gebruik van Roparcohypotheekonline volgens ons onvoldoende veilig en zullen wij de toegang tot Roparcohypotheekonline beëindigen.

Hoe kunt u wijzigingen indienen via Roparcohypotheekonline?

Roparcohypotheekonline biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te geven. Roparcohypotheekonline zal verder ontwikkeld worden, waardoor ook het aantal wijzigingen vergroot zal worden.

Gebruik Roparcohypotheekonline

Stater probeert Roparcohypotheekonline goed te laten functioneren. Niettemin kunnen storingen of onderbrekingen toch voorkomen. Als er een storing en/of onderbreking is neemt Stater redelijke maatregelen om deze te verhelpen. Het gebruik van Roparcohypotheekonline is te allen tijde voor uw rekening en risico.

Stater is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik door u of een derde van Roparcohypotheekonline.

Wanneer kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen?

Stater kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. Als Stater de voorwaarden wijzigt, laten wij u dat weten. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met die verandering, kunt u het gebruik van Roparcohypotheekonline beëindigen.

Hoe kunt u of hoe kan Stater Roparcohypotheekonline beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot Roparcohypotheekonline? Op Roparcohypotheekonline vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen. Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, wordt uw toegang meteen door ons beëindigd.

Waar kunt u vragen of suggesties over Roparcohypotheekonline indienen?

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van het gebruik van Roparcohypotheekonline? Of bent u niet tevreden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op Roparcohypotheekonline.